Yleistä
Tukeen on oikeutettu kilpailutoimikunnan nimeämä ja seuran johtokunnan hyväksymä pelaaja, joka täyttää seuraavat kriteerit:
 Pelioikeus YSG:n kentällä
 YSG on kotiseura 
 Urheilijamainen ja asiallinen esiintyminen seuran edustuspelaajana niin omalla klubilla kuin vieraskentilläkin
 Golfetiketin ja sääntöjen noudattaminen
 Osallistuttava seuran lyöntipelimestaruuskilpailuihin (esteenä hyväksytään sairaus tai työ)
 Osallistuttava SM-tason joukkuekilpailuihin, mikäli valitaan joukkueeseen
 Sitouduttava pelaamaan vähintään 50% oman päätourinsa osakilpailuista
 Seuraa edustaessaan käyttää seuran edustusasua (hankinta subventoituun omakustannushintaan)

Kilpailutoimikunnalle osoitettu kilpailu- ja harjoitussuunnitelma sekä allekirjoitettu edustuspelaajahakemus on palautettava huhtikun loppuun mennessä, office(a)ysg.fi
Hakemus on ladattavissa seuran kotisivuilta www.ysg.fi
Seuralla on oikeus poistaa pelaaja kesken kauden tämän sopimuksen ja etujen piiristä, jos pelaaja ei täytä asetettuja ehtoja tai rikkoo tekemäänsä edustuspelaajasopimusta. Vastaavasti seura voi kauden aikana nostaa uuden pelaajan aiemmin nimettyjen joukkoon.

Korvattavia kilpailuja ovat :
– Finnish Amateur Championship
– Finnish Tour
– Mid Tour
– Finnish Junior Tourit
– Finnish international Junior Championship
– Future Tourit
– Junior Challenge Tourit
– SM lyöntipelit, joukkuekilpailut ja reikäpelit
– Senioreiden haastajatourit
– Finnair Junior Tour (FJT)
– Aluetourit ja Tsemppitourit
Korvattavien kilpailujen piiriin kuuluvat myös Suomessa pelattavat kansalliset ja kansainväliset
erityisgolfin kilpailut.

Laskutus
Matka- ja majoituskustannuksista sekä kilpailumaksuista tulee laatia matkalasku, jossa selvitetään:
 matkustaja;
 henkilötunnus;
 matkan tarkoitus;
 matkareitti:
 muut matkaan osallistuneet henkilöt;
 toteutuneet kulut, kassatositteet liitteenä (huom, ei maksupäätetositteita).
Matkalaskupohjan voi pyytää kilpailutoimikunnalta tai seuran toimistosta.

Matkat
Yleistä kulkuneuvoa käytettäessä matkat korvataan toteuman mukaan. Omaa autoa käytettäessä korvataan 50 % verohallinnon hyväksymästä kulloinkin voimassaolevasta kilometrikorvauksesta. Lisämatkustajasta korvaus on 3 senttiä/km/henkilö.
Henkilöauton käytössä edellytetään mahdollisuuksien mukaan täysiä kuormia. Mikäli seura järjestää yhteiskuljetuksen, ei matkakorvauksia suoriteta.
Matkakuluja ei korvata Iisalmen kaupungin alueella käytävistä kilpailuista/edustamisesta.
Aikuisikäisten edustuspelaajien matkoja korvataan matkaosuudesta, joka ylittää 100 km/suunta.

Majoitus
Majoitusta korvataan kilpailun ajalta mukaan laskettuna kilpailua edeltävä yö, mikäli se on aikataulujen perusteella perusteltua.
Majoituskuluja korvataan huonetta kohden enintään 50 euroa vuorokaudelta. Johtokunta voi lisäksi asettaa majoituskorvaukselle muita rajoituksia.

Kilpailumaksu
Aikuisikäisten edustuspelaajien kuluina korvataan esitettyjen kuittien perusteella kilpailumaksu ja harjoitusgreenfee.

Juniori-ikäisten kilpailijoiden kulujen korvaamisessa noudatetaan Golfliiton antamia suosituksia.
Mikäli juniori tarvitsee ikänsä vuoksi huoltajaa kuljettamaan kilpailupaikalle, korvataan myös huoltajan harjoitusgreenfee.

Kilpailuun ilmoittautuminen
Kilpailijan tulee huolehtia itse omasta ilmoittautumisestaan, ellei muuta ole sovittu.
Kilpailijan on lähetettävä ennen kilpailumatkaa kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle tai seuran kapteenille sähköpostilla tieto, mihin kilpailuun on osallistumassa ja mitkä ovat siitä arvioidut kulut.

Muita määräyksiä
Mikäli tuettu pelaaja keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä, hänelle ei makseta korvauksia.
Karsintakilpailut eri kiertueille korvataan, mikäli pelaaja saa karsinnasta pelioikeuden kiertueelle.

Matkaselvityksen hyväksyminen ja maksaminen
Kilpailuista aiheutuvat matkalaskut hyväksyy maksettavaksi kilpailutoimikunnan puheenjohtaja ja muiden edustuskulujen osalta seuran puheenjohtaja.
Seuran edustamisesta aiheutuva matkalasku on jätettävä hyväksymistä varten seuran toimistoon kahden viikon kuluessa kustannuksia aiheuttaneesta tapahtumista, sillä uhalla, että määräajasta myöhästyviä laskuja ei käsitellä, ellei viivästymiseen ole erityistä syytä.
Matkaennakkoa ei makseta, vaan kulut on maksettava ensin itse, minkä jälkeen ne laskutetaan seuralta tämän ohjeen mukaisesti. Poikkeustapauksessa YSG ry voi antaa muulle seuralle luvan
laskuttaa kilpailumaksut ja majoituksen. Poikkeusluvan myöntää asianomaisen toimikunnan puheenjohtaja.

Juniorit
Seuraa edustavien junioreiden on noudatettava YSG:n laatimia yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ollakseen oikeutettu matkakorvauksiin. Näihin kuuluvat golfetiketin mukainen käyttäytyminen, päihteettömyys, osallistuminen seuran tapahtumiin, sekä toimiminen nuorempien ryhmien ohjaajana tai ohjaajien apuna.

Rangeharjoittelu
Kaikilla edustuspelaajilla on henkilökohtaiseen harjoitteluun myönnetty, koko kauden voimassa oleva range-pallojen käyttöoikeus. Väärinkäytöstä seuraa edustuspelaajaetujen välitön menetys.

Edustuspelaajan maksimikorvaus
Kilpapelaamisesta maksettu korvaus voi kauden aikana olla enintään
1 000 euroa/pelaaja.

Voit tulostaa hakemuksen allaolevasta linkistä tai täyttää allaolevan lomakkeen.

Terveisin
Kilpailutoimikunta

 

Linkki hakemukseen:

EDUSTUSPELAAJAHAKEMUS

(Kaavake on viime vuodelta, mutta se ei haittaa)

 

Tai täytä allaolevat kohdat ja lähetä:

[contact-form-7 id=”3244″ title=”Edustuspelaajahakemus”]